Związek Banków Polskich (ZBP)

Samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Do zadań statutowych ZBP należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych