Transakcja płatnicza (operacja)

Zainicjowana przez klienta lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych. Operacje na rachunku bankowym oczekujące na realizację lub odrzucone przez klienta banku lub bank (np. ze względu na brak środków na koncie) to operacje niezrealizowane.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych