Czat

Forma komunikacji umożliwiająca bezpośredni kontakt klienta z bankiem (doradcą bankowym) przy wykorzystaniu aplikacji/komunikatora.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych