Kurs walutowy

Cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej. W gospodarce rynkowej poziom kursu waluty oddziałuje bezpośrednio na ceny towarów i usług w imporcie oraz eksporcie.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych