Opłata manipulacyjna

Cena płacona za określoną usługę na, przykład za wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia, sporządzenie historii rachunku itp.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych