SMS autoryzacyjny

SMS autoryzacyjny służy do potwierdzenia płatności w bankowości internetowej i mobilnej. W treści wiadomości SMS zawarte jest hasło będące ciągiem znaków oraz szczegóły operacji do której bank wygenerował hasło.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych