Awizowanie wypłat gotówkowych

Termin używany w odniesieniu do wypłat większych kwot gotówki w oddziale banku. Awizowanie wypłaty oznacza wcześniejsze jej zgłoszenie w banku, aby pracownicy mogli przygotować określoną sumę na wybrany przez klienta dzień. Kwoty gotówki, które wymagają takiego zgłoszenia, ustalane są przez każdy bank odrębnie.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych