Kredyt w rachunku bieżącym

Rodzaj krótkoterminowego kredytu obrotowego, udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zapisuje się wpływy danego podmiotu, a w ciężar rachunku wydatki. Rachunek może mieć saldo debetowe oznaczające zadłużenie lub saldo kredytowe, czyli nadwyżkę środków własnych (saldo rachunku bankowego). Rachunek bieżący pełni więc zarówno funkcję rachunku kredytowego, jak i rachunku rozliczeniowego.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych