Karta bankowa

Popularna, wspólna nazwa dla kart płatniczych wydawanych przez banki swoim klientom – patrz karta płatnicza, debetowa, kredytowa.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych