Raport zbiorczy z monitoringu urzędów centralnych

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny oświadcza, iż w ramach projektu pn. „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania” zrealizowanego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powstało 51 raportów końcowych dotyczących oceny funkcjonowania jednostek administracji rządowej. Ww. raporty są przetłumaczone na język migowy oraz tekst łatwy do czytania.

Ze względu na wielkość plików oraz bezpieczeństwo, ochronę procedur jak również możliwość wystąpienia w nich danych wrażliwych, raporty udostępniamy na wniosek osób/instytucji zainteresowanych.

Aby otrzymać wgląd do raportu konkretnej instytucji, należy przesłać, na adres biuro@pzg.org.pl, prośbę zawierającą nazwę instytucji wraz ze wskazaniem w jakim celu ma być udostępniony raport.

Pełna lista instytucji objętych raportem znajduję się tutaj.

Treść listu w formacie PDF dostępna tutaj.

Raport zbiorczy opracowany w tekście łatwym do czytania i rozumienia dostępny pod poniższym linkiem.