Uwaga na oszustów

Ostatnio pojawia się dużo oszustw, których ofiarami są osoby głuche. Apelujemy o rozwagę w kontaktach z nowo poznanymi osobami, zwłaszcza gdy w grę wchodzą kwestie finansowe.

Zapytanie ofertowe nr 03/04/2021/PZG z dnia 28.04.2021 r.

Zapraszamy do przedstawienia ofert na świadczenie usług Eksperta ds. metodyki szkolenia pn. ,,Zapewnianie równości szans i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Narodowy Spis Powszechny w PJM

Dzięki interwencji Prezesa Polskiego Związku Głuchych Krzysztofa Kotyniewicza podczas posiedzeń Komisji Sejmowej i później Komisji Senackiej w sprawie narodowego Spisu Powszechnego Główny Urząd Statystyczny podjął działania mające na celu zapewnienie dostępności Narodowego Spisu Powszechnego dla osób Głuchych.

Informacja

Informujemy, że Biuro Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych będzie nieczynne 2 kwietnia 2021 r.

Praca w PZG ZG

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny poszukuje pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ

Praca dla trenerów

Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych ogłasza nabór na trenerów do prowadzenia warsztatów Life Skills. Szczegóły w zapytaniu ofertowym poniżej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w związku z planowanym Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań

Miliony złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wypracowanie i przetestowanie nowych form Wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. To główne cele rozpoczynającego się projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 26 milionów złotych.

Koronawirus – Tłumacz PJM dla całej Polski

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Fundacja Opatrzność działającą przy Polskim Związku Głuchych w Warszawie uruchomiła „Centrum komunikacji dla osób głuchych”. Zadanie realizowane jest w okresie od 15.12.2020 r. do 30.06.2021 r.

Rekrutacja do projektu ,,Strażnicy dostępności’

Zapraszamy do udziału w projekcie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które chcą wzmocnić swój potencjał w obszarze działań strażniczych związanych ze stosowaniem zasad dostępności.