Rekrutacja do projektu ,,Strażnicy dostępności’

Zapraszamy do udziału w projekcie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które chcą wzmocnić swój potencjał w obszarze działań strażniczych związanych ze stosowaniem zasad dostępności.

Zmarł Tadeusz Raczek

Z głębokim żalem informujemy, że dzisiejszej nocy odszedł Tadeusz Raczek, nasz wieloletni działacz.
Urodził się 13.12.1927 roku w Dobrzechowie.
Związany był nieprzerwanie z Polskim Związkiem Głuchych od 1951 roku. W tym właśnie roku rozpoczął swoją pracę społeczną w PZG. Od 1966 roku był członkiem ZG PZG, a od 1976 członkiem Prezydium.
Za swoją pracę i oddanie otrzymał godność Prezesa Honorowego Oddziału PZG.
Zmarł przeżywszy 94 lata.

PZG wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”

Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Sześć miast otwartych na gest – kultura i zabytki dostępna dla wszystkich

W ramach projektu Cicha kultura –edukacja, nauka i rozwój zrealizowane zostały warsztaty fotograficzne, filmowe oraz kulturalno–historyczne. Uczestnicy mieli możliwość wyjazdu do jednego z 6 miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Szczecin, Gdańsk), gdzie przy pomocy urządzeń fotograficznych i filmowych powstały materiały multimedialne o najważniejszych zabytkach i kulturze danego miasta z tłumaczeniem na PJM.

Praca dla trenerów

Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych ogłasza nabór na trenerów do prowadzenia warsztatów Life Skills.

Nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”

Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Drodzy tłumacze i wykładowcy języka migowego

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego egzaminy na tłumaczy i wykładowców języka migowego zostały wstrzymane. Osobom pełniącym obowiązki wynikające z zakresu posiadanych certyfikatów, którym ważność certyfikatu upłynęła po 14. marca 2020 roku, przedłuża się ich ważność nie dłużej jednak niż do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemii w Polsce.

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w PJM

Polski Związek Głuchych realizuje projekt pn. ,,Fundusze Europejskie dla Dostępności – Głusi” , którego celem jest zwiększenie świadomości na temat dostępności. W ramach projektu przetłumaczyliśmy ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na PJM.

Praca dla trenerów

Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych ogłasza nabór na trenerów do prowadzenia warsztatów Life Skills. Szczegóły w zapytaniu ofertowym poniżej.

Mam prawo do informacji w PJM

Polski Związek Głuchych rozpoczyna kampanię społeczną, której celem jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i usług, tak aby mógł z nich korzystać każdy. Wszyscy jesteśmy równi, nikt nie powinien być wykluczony. Dostępność dla osób głuchych oznacza powszechny dostęp do Polskiego Języka Migowego (PJM)