Projekty

Aktualne projekty

Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób
niepełnosprawnych na rynku pracy

Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój

Głucha młodzież solidarna w działaniu

Strażnicy dostępności

FE dla dostępności

 

 

 

Projekty archiwalne

Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu

Monitoring wdrażania Konwencji
Logo Monitoringu wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, razem z logami Funduszu Europejskiej - Wiedza Edukacja Rozwój i Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

4 Kroki

4 Kroki Zachód