Projekty

Aktualne projekty

Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu

Monitoring wdrażania Konwencji
Logo Monitoringu wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, razem z logami Funduszu Europejskiej - Wiedza Edukacja Rozwój i Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

4 Kroki

4 Kroki Zachód

Projekty archiwalne

x