Główna Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej – Danuta Stępień

W Oddziale Łódzkim PZG pracuje i działa społecznie od marca 1975 r. Od 1986 r. jest sekretarzem Zarządu Oddziału Łódzkiego. Przez 2 kadencje jest członkiem Zarządu Głównego PZG. Przez jedną kadencję – była członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. Jest biegłym sądowym tłumaczem języka migowego od 25 lat. Członek Zarządu Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych (2 kadencje).

Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – Artur Hammer

Księgowy z licencją Ministra Finansów. Od 2010 roku księgowy w Oddziale Podkarpackim PZG, od 2012 roku księgowy PZG KT Sanok, PZG KT Krosno, PZG KT Dębica, PZG KT Jarosław, Fundacja PZG. Wszystkie te jednostki posiadają osobowość prawną. Prezes Zarządu PRAFIKS SP. Z O.O. zs. w Rzeszowie świadczącej m.in. usługi księgowe. Emocjonalnie związany z osobami głuchymi na Podkarpaciu, uczestniczy w wielu inicjatywach podejmowanych w tym środowisku.

Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej – Piotr Baltyn

x

Członek  Głównej Komisji Rewizyjnej – Anna Ciążyńska 

Od 2007 roku pracuje jako Główna Księgowa Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych.Członek PZG, osoba słabosłysząca.

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej – Tomasz Niemczyk

Osoba niesłysząca od urodzenia. Magister inżynier, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej z zakresu „audytu energetycznego”.  Od 2002 r. jest członkiem Polskiego Związku Głuchych.  Od 2008 r. jest aktywnym działaczem społecznym m.in. w kadencji  2008-2012 r. był sekretarzem, a od 2013r. do teraz skarbnikiem Koła PTTK „Watra” w Domu Kultury przy PZG w Krakowie.  W całym okresie trwania kadencji 2011-2016 r. był skarbnikiem Koła Terenowego PZG w Krakowie.