Główna Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej – Monika Nawrot

 


Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – Zenon Iskra

 


Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej – Przemysław Dąbrowski

 


Członek  Głównej Komisji Rewizyjnej – Piotr Peciakowski

 


Członek Głównej Komisji Rewizyjnej – Aldona Ratajczak