Honorowy Prezes

Honorowy Prezes Polskiego Związku Głuchych – Kazimierz Diehl

W dniu 29 czerwca 2012 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych na swym plenarnym posiedzeniu podjął z upoważnienia XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZG uchwałę o nadaniu godności Honorowego Prezesa Polskiego Związku Głuchych Panu Kazimierzowi Diehlowi.

Prezes  Honorowy Polskiego Związku Głuchych

Kazimierz  Bronisław Diehl

ur. 11 sierpnia 1933 r.
zm. 3 sierpnia 2018 r.

Magister  farmacji,  ukończył   studia wyższe  w 1955 r.  jako pierwszy głuchy w  Polsce. W latach 1956 – 1975  pracował  w  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m. Łodzi  na  kierowniczych stanowiskach. Równocześnie  brał czynny udział w działalności Polskiego Związku Głuchych.  I tak:

 • Prezes  Zarządu  Głównego  Polskiego  Związku  Głuchych  czterech  kadencji: 1983-1986; 1991-1996; 1996-2001; 2001-2006
 • Członek  Zarządu  Głównego od 1960 roku,  a od 1963 – członek Prezydium,  w tym wiceprezes od 1967 do 1983 r.
 • 1950-1956  –  zawodnik sekcji lekkoatletycznej ŁKS ( słyszących ) i  ŁKSG,  członek  kadry narodowej  głuchych   i  słyszących juniorów,  uczestnik pierwszych powojennych kontaktów  międzynarodowych – meczy lekkoatletycznych głuchych z reprezentacją  ogólnoniemiecką głuchych w  1953 i 1954 r., kilkukrotny  mistrz i  wicemistrz Polski  głuchych.
 • Od 1953 r. – członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PZG,  w tym  prezes od 1962  do 1976 r
 • W latach  1953-1958 – społeczny  nauczyciel  na  kursach  Likwidacji  Analfabetyzmu  Głuchych
 • W  latach  1952-1976 –  sekretarz  lub prezes ŁKSG.
 • Członek Komitetu Wykonawczego CISS  1973-1989 , w tym wiceprezydent od 1977 do 1981.
 • Od 1969 do 1981 – dyrektor techniczny lekkoatletyki CISS, a w latach 1973-1989  również przewodniczący komisji rekordów świata CISS.
 • Członek Zarządu  Światowej Federacji Głuchych   w  latach  1982 – 1983, a w latach 1967-1987 również przewodniczący  Komisji  Socjalnej w Radzie Naukowej Światowej Federacji Głuchych  (ŚFG).
 • Współorganizator V Kongresu ŚFG w 1967 roku w Warszawie.
 • Uczestnik 7 Kongresów ŚFG; 12 Kongresów CISS; 4 Kongresów EUD. Uczestnik 12 Krajowych  Zjazdów PZG od 1955 roku.
 • Inicjator zakupu 13 domów dla Oddziałów i  Kół PZG.

Odznaczony  Krzyżem Komandorskim,  Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  Złotym i  Srebrnym Krzyżem  Zasługi.