Kontakt

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych

Adres biura:
ul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
Sekretariat
email: biuro@pzg.org.pl
tel.: +48 22 831 40 71
Informacja
KRS 0000097726
NIP 526-025-10-90
REGON 007023808
Konto bankowe:
Bank Millennium
Nr 72116022020000000060848578