Kontakt

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych

Adres biura:
ul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
Sekretariat
email: biuro@pzg.org.pl
tel.: +48 22 831 40 71
Informacja
KRS 0000097726
NIP 526-025-10-90
REGON 007023808
Konto bankowe:
BNP Paribas
Nr 62 1600 1462 1023 9899 4000 0001