Bank wiedzy (PJM)

Bank wiedzy PJM jest zbiorem powstałych w ostatnich latach materiałów-filmów edukacyjnych z różnych dziedzin wiedzy stworzonych w szczególności dla osób głuchych, tłumaczy języka migowego i osób uczących się języka migowego. Zapraszamy do korzystania!

Słownik Pojęć Finansowych tworzony przy współpracy Polskiego Związku Głuchych ze Związkiem Banków Polskich i współfinansowany przez Narodowy Bank Polski
Zbiór podstawowej wiedzy na temat podstawowych pojęć w obszarze ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych stworzony we współpracy Agnieszki Kołodziejczak z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi
Zbiór podstawowej wiedzy na temat działań organizacji pozarządowych stworzony we współpracy Agnieszki Kołodziejczak z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi
Zbiór podstawowej wiedzy na temat sztuki prehistorycznej i antyku stworzony we współpracy Agnieszki Kołodziejczak z Grupą Artystów Głuchych i Uniwersytetem Łódzkim
Zbiór podstawowych najczęściej używanych pojęć z historii sztuki stworzony we współpracy Grupy Artystów Głuchych z Pauliną Celińską i Zachętą – Narodową Galerią Sztuki w Warszawie