Informacja prasowa. Słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym już dostępny

Związek Banków Polskich udostępnił słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym.

ZBP od lat podejmuje działania, których celem jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi bankowej dla osób z niepełnosprawnościami i indywidualnymi potrzebami. Prowadzą one do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i finansowemu tej grupy klientów.

Dziś prezentujemy Słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym, który zawiera 150 pojęć bankowych wraz z definicjami. Jest on odpowiedzią na potrzeby osób niesłyszących wynikające z utrudnionej komunikacji pomiędzy pracownikami banków a osobami z wadą słuchu. Słownik został przygotowany w formie cyfrowej zgodnie z aktualnymi wymogami.

W sektorze bankowym obserwujemy znaczący postęp w realizacji dostosowania produktów i usług oraz sposobu obsługi klientów z niepełnosprawnościami. Oddziały czy infolinie bez barier, pętle indukcyjne, dostępna komunikacja to tylko przykłady tych udogodnień w ramach działań podejmowanych przez banki. – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.

Słownik jest skierowany przede wszystkim do głuchych konsumentów, w szczególności do osób, które mają problemy z komunikacją werbalną, rozumieniem tekstu pisanego czy posiadają słabą znajomość języka polskiego. Dzięki korzystaniu z definicji przetłumaczonych na polski język migowy będą oni mogli podejmować świadome decyzje konsumenckie i lepiej dysponować swoimi środkami finansowymi.

W ubiegłym roku Związek zrealizował projekt „Dostępny Bankomat”, współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Uruchomiona w ramach przedsięwzięcia dedykowana strona internetowa umożliwia wszystkim użytkownikom sieci internetowej dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, narażonych na wykluczenie cyfrowe.

W środowisku osób niesłyszących widoczna jest duża obawa przed swobodnym korzystaniem z oferty banków. Najczęściej osoby, o których mowa, potrzebują wsparcia rodziny przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z usługami bankowymi. Potrzeba realizacji projektu i stworzenie słownika ekonomicznego w języku migowym wynika zatem z dążenia do zredukowania barier i trudności w korzystaniu z usług bankowych.– powiedział Krzysztof Kotyniewicz – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym został wydany w formie cyfrowej. Dzięki temu jest łatwo dostępny. Osoba niesłysząca może do niego sięgnąć w każdym miejscu i czasie i na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy komunikacyjne, wyrażać swoje potrzeby czy oczekiwania wobec instytucji finansowej. Bankowi zaś łatwiej będzie na nie odpowiedzieć.

Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany jest przez Polski Związek Głuchych oraz Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, działającą przy Związku Banków Polskich.

Słownik jest dostępny pod adresem www.pzg.org.pl, również po przekierowaniu ze stron www.swiatciszy.pl oraz www.zbp.pl.