Głucha młodzież solidarna w działaniu

mlodziwdzialaniu.pzg.org.pl   –   mlodziwdzialaniu@pzg.org.pl

Aktualności:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Osoby Młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu