Głucha młodzież solidarna w działaniu

O projekcie “Głucha młodzież solidarna w działaniu”

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem…
Czytaj dalej

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Osoby Młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu