Informacja w sprawie danych osobowych

Szanowni Członkowie Polskiego Związku Głuchych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 1016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem w  celu kierowania do Państwa oferty stowarzyszenia w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Państwa dane osobowe są przechowywane aż do czasu  wygaśnięcia członkostwa. Państwa dane są przekazywane wyłącznie podmiotom wykonującym usługi pocztowe  na potrzeby realizacji Państwa praw i obowiązków wynikających z członkostwa.

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do:

  • treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że ich przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych są Oddziały Wojewódzkie PZG, których Państwo jesteście członkami.

W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresami  e-mail: biuro@pzg.org.pl oraz Oddziałów, których jesteście członkami.

Tutaj można czytać: Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych