Strażnicy dostępności

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

27 września 2022 r. godzina 10:00 – 16:00

Centrum Okopowa w Warszawie

Polski Związek Głuchych oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami zapraszają na konferencję podsumowującą projekt Strażnicy dostępności.

Tematem konferencji jest monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Celem konferencji jest zaprezentowanie efektów projektu, w ramach którego został przeprowadzony monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz propagowanie wiedzy z zakresu dostępności.

W projekcie udział wzięło 12 organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz 36 pracowników/wolontariuszy tych organizacji.

Podczas konferencji odbędą się dwa panele dyskusyjne z Ekspertami.

1)Dostępność w praktyce

Moderator: Krzysztof Kotyniewicz

Donata Kończyk, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. Dostępności, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Przemysław Herman,  z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Jacek Zadrożny,Ekspert ds. dostępności Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Katarzyna Krysik,Dyrektor Departamentu ds. Dostępności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2)Przyszłość jest dostępna. O dostępności produktów i usług na rynku komercyjnym.

Moderator: Anna Drabarz

Norbert Jeziolowicz, Związek Banków Polskich

Tadeusz Joniewicz, Sustainability & ESG Expert, Allegro

Zuzanna Raszkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Piotr Źrołka, twórca i strateg UX Kinaole Solutions, ekspert ds. dostępności

Konferencja organizowana jest stacjonarnie oraz online.

Stacjonarnie: Centrum Okopowa ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Online: platforma Zoom – link zostanie przesłany na maila podanego w zgłoszeniu

Konferencja tłumaczona będzie na Polski Język Migowy.

Prosimy o dokonanie rejestracji na konferencję do dnia 23.09.2022 r. poprzez wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

Informacja dostępna na stronie projektu www.monitoringdostepnosci.pl

Kontakt w sprawie konferencji:

agnieszka.michalczuk.kosciuk@pzg.org.pl Projekt Strażnicy dostępności realizowany jest przez Polski Związek Głuchych oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa


Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami w okresie
01.11.2020 r. – 31.07.2022 r. realizuje projekt pn. ,,Strażnicy dostępności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

W projekcie zaplanowano wsparcie szkoleniowe i doradcze dla 36  pracowników i wolontariuszy 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  W  ramach projektu zostaną opracowane narzędzia wspierające prowadzenie monitoringu.

Realizowane zadania w ramach projektu opierają się na wypracowanej w ramach partnerstwa metodologii monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Zadania:

 1. Opracowanie narzędzi
  a) portal internetowy: monitoringdostepnosci.pl
  b) listy sprawdzające stosowanie dostępności (check-listy)
  c) newsletter
  d) analityczne roboty internetowe
 2. Szkolenia pracowników/wolontariuszy organizacji pozarządowych
  a) Szkolenie: proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne
  b) Szkolenie: zapewnianie równości szans i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
  c) Warsztat: metodologia monitoringu tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępność
 3. Mentoring i doradztwo dla organizacji pozarządowych – wdrożenie metodologii.
  a) wsparcie Mentora, którego zadaniem jest wdrożenie wspólnie z organizacją metodologii monitoringu
  b) Doradztwo w obszarze dostępności i monitoringu prawa – 40 godz. wsparcia dla organizacji
 4. Opracowanie poradnika: Monitoring dostępności.
 5. Konferencja: Strażnicy dostępności.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ/WRSZTATÓW W PROJEKCIE :

Kontakt w Polskim Języku Migowym SKYPE

Zgłoszenie potrzeby zapewnienia dostępności informacji o projekcie dla osób ze szczególnymi potrzebami: biuro@pzg.org.pl

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Nazwa projektu: Strażnicy dostępności

Beneficjent: Polski Związek Głuchych (Lider), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Partner)

Okres realizacji: 01.11.2020 r. – 31.07.2021 r.

Wartość projektu: 840 217,50 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.