Informacja o projekcie „Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój” w ramach Programu Edukacja Kulturalna

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w terminie od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. realizuje projekt „Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój” w ramach Programu Edukacja Kulturalna

W ramach projektu Cicha kultura –edukacja, nauka i rozwój  realizowane będą warsztaty fotograficzne, filmowe oraz kulturalno–historyczne. Uczestnicy będą mieli możliwość wyjazdu do jednego z 6 miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Szczecin, Gdańsk), gdzie przy pomocy urządzeń fotograficznych i filmowych powstaną materiały multimedialne o najważniejszych zabytkach i kulturze danego miasta z tłumaczeniem na PJM.


Projekt ten realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie działania edukacyjno-animacyjnego, stymulującego kreatywność i aktywizującego twórczo uczestników, poprzez podnoszenie wiedzy osób niesłyszących w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego, poznanie zabytków wymienionych miast, które stanowią elementarną część naszej kultury narodowej a także nabycie umiejętności praktycznych obsługi aparatu fotograficznego oraz kamery.

Rezultatem projektu ma być przede wszystkim zwiększenie wiedzy i świadomości  osób z niepełnosprawnością słuchu na temat kultury i historii, a także:

 • nabycie umiejętności posługiwania się profesjonalnie aparatem fotograficznym i kamerą,
 • nabycie umiejętności obróbki zdjęć i montażu filmowego,
 • pobudzenie kreatywności i zwiększenie aktywności twórczej poprzez uczestnictwo
  w warsztatach praktycznych i teoretycznych,
 • korzystanie z zajęć w języku zrozumiałym dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • zaznaczenie obecności i potrzeb kulturalnych środowiska osób niesłyszących,
 • powstanie materiału po warsztatowego, który zostanie udostępniony dla beneficjentów pośrednich zadania.

Główne działania w projekcie:

 • przeprowadzenie merytorycznych i praktycznych warsztatów filmowych i fotograficznych,
 • przeprowadzenie warsztatów historycznych,
 • przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z fotografii i nagrywania filmów podczas plenerowych warsztatów organizowanych w 6 miastach,
 • przeprowadzenie warsztatów z montażu zgromadzonego materiału,
 • nagranie materiałów w wersji multimedialnej połączone z warsztatami językowymi z PJM,

Upowszechnienie zgromadzonego materiału na stronach www Polskiego Związku Głuchych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”