Skład Zarządu Głównego
Polskiego Związku Głuchych

Prezes Zarządu Głównego – Krzysztof Kotyniewicz

Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (mgr inż. Ochrony Środowiska w Przemyśle). Absolwent Szkoły Trenerów MERITUM w Katowicach. Od 2002 roku związany z Polskim Związkiem Głuchych, w latach 2003 – 2006 jako Prezes Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Bielsku-Białej, w latach 2006 – 2010 jako Prezes Zarządu Oddziału Śląskiego w Katowicach. Obecnie w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych w Warszawie, początkowo w funkcji Wiceprezesa, obecnie Prezesa. W latach 2014 – 2016 Wiceprezes Zarządu Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, w latach 2016 – 2017 Wiceprzewodniczący Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. W latach 2017 – 2022 r. Wiceprezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Uczestnik zespołów roboczych i komisji eksperckich działających w obszarze monitoringu oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnością. Współautor Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

W ramach działań Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bielsku-Białej audytor dostępności placówek publicznych.

Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych VII i VIII kadencji, Członek Rady Dostępności.

Wiceprezes Zarządu Głównego – Kajetana Maciejska-Roczan

Absolwentka  biologii na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra.
Po ukończeniu studiów pracowała przez 17 lat w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie  jako mikrobiolog żywności Następnie, też przez 17 lat, była  wychowawcą i nauczycielem dyplomowanym  biologii, chemii i przystosowania do życia w rodzinie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, przy ul. Łuckiej.
Parę lat pełniła funkcję kierownika Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie.
Nieprzerwanie pracuje społecznie w Polskim Związku Głuchych od 1971 r. Była przewodniczącą Klubu Niesłyszących Studentów i Absolwentów Wyższych Uczelni „Fabulinus”, sekretarzem Warszawskiego Klubu Sportowego „WARS”, wiceprezesem Zarządu Koła Terenowego w Warszawie i prezesem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Głuchych.
W latach 2010-2016 pełniła funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych .Była członkiem Zarządu Europejskiej Unii Głuchych (2005-2009).

Wiceprezes Zarządu Głównego – Piotr Baltyn

 

 

 

Sekretarz Zarządu Głównego – Agnieszka Michalczuk-Kościuk

 

 

 

Członek Zarządu Głównego – Zuzanna Borowska