Skład Zarządu Głównego
Polskiego Związku Głuchych

Prezes Zarządu Głównego Krzysztof Kotyniewicz

Związany z Polskim Związkiem Głuchych od 2002 roku. W latach 2003-2006 Prezes Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Bielsku-Białej. W latach 2006-2010 Prezes Zarządu Oddziału Śląskiego, a obecnie jego Wiceprezes. Od roku 2007 Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Od 2004 r. związany z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki na stanowisku Kierownika ds. Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bielsku-Białej. Od 2003 roku pracownik Polskiego Związku Głuchych w Bielsku-Białej i w Katowicach, początkowo jako Instruktor następnie Kierownik Domu Kultury w Katowicach. Członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w mijającej kadencji. Autor i realizator wielu projektów lokalnych, regionalnych i europejskich (EFS). Wykładowca Języka Migowego oraz Instruktor orientacji przestrzennej dla niewidomych.

Wiceprezes Zarządu Głównego – Kajetana Maciejska-Roczan

Absolwentka  biologii na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra.
Po ukończeniu studiów pracowała przez 17 lat w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie  jako mikrobiolog żywności Następnie, też przez 17 lat, była  wychowawcą i nauczycielem dyplomowanym  biologii, chemii i przystosowania do życia w rodzinie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, przy ul. Łuckiej.
Parę lat pełniła funkcję kierownika Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie.
Nieprzerwanie pracuje społecznie w Polskim Związku Głuchych od 1971 r. Była przewodniczącą Klubu Niesłyszących Studentów i Absolwentów Wyższych Uczelni „Fabulinus”, sekretarzem Warszawskiego Klubu Sportowego „WARS”, wiceprezesem Zarządu Koła Terenowego w Warszawie i prezesem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Głuchych.
W latach 2010-2016 pełniła funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych .Była członkiem Zarządu Europejskiej Unii Głuchych (2005-2009).

Wiceprezes Zarządu Głównego – Piotr Peciakowski

Pochodzi z Wrocławia, od urodzenia jest osobą Głuchą. Uczęszczał do szkoły podstawowej i zawodowej dla niesłyszących we Wrocławiu, następnie ukończył liceum ogólnokształcące w Lesznie, gdzie zdawał maturę. Ukończył studium w Regionalnym Ośrodku Edukacji we Wrocławiu, posiada tytuł specjalisty Grafiki Komputerowej. Przez wiele lat pracował jako witrażysta z tytułem czeladnika.
Obecnie pracuję jako lektor PJM w Oddziale Dolnośląskim Polskiego Związku Głuchych. Pracowałem jako lektor PJM na Uniwersytecie Wrocławskim (wydział Filologii Polskiej). Prezes Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu. Pracuję archiwista w departamencie kadr WBK. Moje Pasje to: fotografia, grafika, malarstwo, Concept Art, sztuka artystyczna, poezja migowa, gry strategiczne, podróże.
“Lubię podejmować się nowych wyzwań. Moje życiowe motto to: mniej słów, a więcej czynów

Sekretarz Zarządu Głównego – Bożena Borowska

Z wykształcenia psychopedagog i doradca zawodowy. Osoba słysząca związana ze środowiskiem osób niesłyszących od urodzenia – wnuczka, córka, żona i matka osób niesłyszących. Z Polskim Związkiem Głuchych związana od 1994 r. Od 2006 r. do marca 2017 r. pełniła funkcję Kierownika  PZG Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Bydgoszczy. Od  2011 r. do 2016 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych. W grudniu 2016 została wybrana na  Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Członek Zarządu Głównego – Olgierd Koczorowski

Absolwent Liceum Elektronicznego we Wrocławiu. Działa społecznie w Polskim Związku Głuchych od 1987 r. we Wrocławiu i w Szczecinie. Pracuje obecnie w ośrodku Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie. Był prezesem Zarządu Koła Terenowego w Szczecinie, prezesem Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego. Był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Głuchych przez 2 kadencje i członkiem Zarządu Głównego od 2006.