Skład Zarządu Głównego
Polskiego Związku Głuchych

Prezes Zarządu Głównego – Krzysztof Kotyniewicz

Związany z Polskim Związkiem Głuchych od 2002 roku. W latach 2003-2006 Prezes Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Bielsku-Białej. W latach 2006-2010 Prezes Zarządu Oddziału Śląskiego, a obecnie jego Wiceprezes. Od roku 2007 Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Od 2004 r. związany z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki na stanowisku Kierownika ds. Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bielsku-Białej. Od 2003 roku pracownik Polskiego Związku Głuchych w Bielsku-Białej i w Katowicach, początkowo jako Instruktor następnie Kierownik Domu Kultury w Katowicach. Członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w mijającej kadencji. Autor i realizator wielu projektów lokalnych, regionalnych i europejskich (EFS). Wykładowca Języka Migowego oraz Instruktor orientacji przestrzennej dla niewidomych.

Wiceprezes Zarządu Głównego – Kajetana Maciejska-Roczan

Absolwentka  biologii na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra.
Po ukończeniu studiów pracowała przez 17 lat w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie  jako mikrobiolog żywności Następnie, też przez 17 lat, była  wychowawcą i nauczycielem dyplomowanym  biologii, chemii i przystosowania do życia w rodzinie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, przy ul. Łuckiej.
Parę lat pełniła funkcję kierownika Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie.
Nieprzerwanie pracuje społecznie w Polskim Związku Głuchych od 1971 r. Była przewodniczącą Klubu Niesłyszących Studentów i Absolwentów Wyższych Uczelni „Fabulinus”, sekretarzem Warszawskiego Klubu Sportowego „WARS”, wiceprezesem Zarządu Koła Terenowego w Warszawie i prezesem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Głuchych.
W latach 2010-2016 pełniła funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych .Była członkiem Zarządu Europejskiej Unii Głuchych (2005-2009).

Wiceprezes Zarządu Głównego – Piotr Baltyn

 

 

 

Sekretarz Zarządu Głównego – Agnieszka Michalczuk-Kościuk

 

 

 

Członek Zarządu Głównego – Zuzanna Szymańska