Rada Główna

Przewodniczący Rady Głównej – Adam Stromidło

Oddział Małopolski

Magister socjologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu komunikacji Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.
W Polskim Związku Głuchych pracował w latach 1990-1995 jako sekretarz Zarządu Koła Terenowego PZG w Zabrzu. Od 2006 do 2007 r. był członkiem Zarządu Koła Terenowego PZG w Krakowie oraz wiceprezesem Zarządu Oddziału Małopolskiego w Krakowie, a od 2007 r. pełni funkcję prezesa Zarządu OM PZG . W latach 2006-2016 w Zarządzie Głównym PZG w Warszawie, przez sześć lat pełnił funkcję wiceprezesa. Od 2016 roku przewodniczący Rady Głównej PZG.
W latach 1996-1998 prezes Klubu Sportowego Niesłyszących „Górnoślązak”, od 2005 do 2010 wiceprezes ds. organizacyjnych Krakowskiego Klubu Sportowego Głuchych JEDNOŚĆ.
W latach 1993-2000 sekretarz Bytomskiego Stowarzyszenia Niesłyszących. Ponadto w latach 2008 – 2012 skarbnik Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, delegat Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF).
W latach 1996-1998 członek Zespołu Doradczego przy Prezydencie Miasta Bytomia, od 2007 r. do 2015 r. wiceprzewodniczący Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa a od 2016 roku przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Krakowa.
Za swoją działalność nagrodzony m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi oraz tytułem Osobowość Roku 2017 w plebiscycie Gazety Krakowskiej.

Z-ca Przewodniczącgo Rady Głównej – Krzysztof Kowal

Oddział Dolnośląski

Sekretarz Rady Głównej – Maja Kamińska-Kołota

Oddział Zachodniopomorski

Członek Rady Głównej – Piotr Borowski

Oddział Kujawsko-Pomorski

Członek Rady Głównej – Beata Jankowska

Oddział Lubuski

Członek Rady Głównej – Barbara Jędryszczak

Oddział Mazowiecki

Członek Rady Głównej – Jacek Kocon

Oddział Warmińsko-Mazurski

Członek Rady Głównej – Maciej Kowalski

Oddział Łódzki

Członek Rady Głównej – Jacek Krajewski

Oddział Opolski

Członek Rady Głównej – Beata Morawska

Oddział Pomorski

Członek Rady Głównej – Piotr Nowak

Oddział Wielkopolski

Członek Rady Głównej – Piotr Pluta

Oddział Lubelski

Członek Rady Głównej – Stanisław Perliński

Oddział Śląski

Członek Rady Głównej – Irena Urbańska

Oddział Podlaski