Rada Główna

Przewodniczący Rady Głównej – Adam Stromidło

Oddział Małopolski

Z-ca Przewodniczącgo Rady Głównej – Maciej Kowalski

Oddział Łódzki

Sekretarz Rady Głównej – Maja Kamińska-Kołota

Oddział Zachodniopomorski

Członek Rady Głównej – Dariusz Werbel

Oddział Dolnośląski

Członek Rady Głównej – Bożena Borowska

Oddział Kujawsko-pomorski

Członek Rady Głównej – Lech Janowski

Oddział Lubuski

Członek Rady Głównej – Jacek Kocon

Oddział Warmińsko-Mazurski

Członek Rady Głównej – Marta Abramczyk

Oddział Mazowiecki

Członek Rady Głównej – Ewa Gierszewska

Oddział Opolski

Członek Rady Głównej – Beata Morawska

Oddział Pomorski

Członek Rady Głównej – Marlena Sobańska

Oddział Świętokrzyski

Członek Rady Głównej – Piotr Pluta

Oddział Lubelski

Członek Rady Głównej – Stanisław Perliński

Oddział Śląski

Członek Rady Głównej – Irena Urbańska

Oddział Podlaski

Członek Rady Głównej – Piotr Nowak

Oddział Wielkopolski