FE dla dostępności

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

o projekcie

Polski Związek Głuchych  realizuje projekt pn. ,,Fundusze Europejskie dla Dostępności – Głusi” , którego celem jest zwiększenie świadomości na temat dostępności.

Założenia dostępności dotyczą osób z niepełnosprawnościami w tym osób głuchych. W związku z tym, istnieje silna potrzeba, aby prowadzić działania edukacyjne o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z prawa jakie ma otoczenie. Ponadto osoby głuche są również aktywne zawodowe i prowadzą własne firmy, więc są potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Ponadto organizacje pozarządowe są adresatem ustawy o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach, jak również ustawy o dostępności cyfrowej.  W związku z tym pragniemy przygotować jak najlepiej jednostki Polskiego Związku Głuchych oraz inne organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu do przestrzegania obowiązujących przepisów.

Zapoznaj się z kampanią społeczną #mamprawodoinformacjiwpjm

Działania w projekcie

Webinarium – Dostępność plus

Celem webinarium jest przybliżenie uczestnikom programu dostępność plus, ustawy o zapewnieniu dostępności, ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności w funduszach unijnych.

Webinarium prowadzone będzie przez trenerów z zakresu dostępności.

Zostaną zorganizowane 3 spotkania, zapraszamy do wyboru jednego z terminu podanego w harmonogramie. Spotkanie trwa 3 godziny.

Zagwarantowany tłumacz polskiego języka migowego.

Uczestnikami spotkania są osoby z niepełnosprawnością słuchu i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Panele dyskusyjne z ekspertami

Celem paneli jest zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie dostępności cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej, architektonicznej oraz związanej z funduszami europejskimi.

Zostaną zorganizowane 4 panele, każdy poświęcony innej dziedzinie dostępności i funduszy unijnych. Spotkania będą miały charakter dyskusji, rozmowy z uczestnikami.

Zagwarantowany tłumacz polskiego języka migowego.

Panele prowadzą:

Uczestnikami spotkania są osoby z niepełnosprawnością słuchu i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  

Kampania informacyjno-edukacyjna

Celem kampanii jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i usług, tak aby mógł z nich korzystać każdy.

W ramach kampanii powstanie spot promujący dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie:
 “Mam prawo do informacji w PJM”

 

Tłumaczenie aktów prawnych na PJM

W ramach tego działania przetłumaczymy na polski język migowy ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawę o dostępności cyfrowej.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w polskim języku migowy.

 

 

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych