Praca w PZG ZG

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny poszukuje pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w związku z planowanym Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań

Praca dla trenerów

Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych ogłasza nabór na trenerów do prowadzenia warsztatów Life Skills. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Miliony złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wypracowanie i przetestowanie nowych form Wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. To główne cele rozpoczynającego się projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 26 milionów złotych.

Koronawirus – Tłumacz PJM dla całej Polski

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Fundacja Opatrzność działającą przy Polskim Związku Głuchych w Warszawie uruchomiła „Centrum komunikacji dla osób głuchych”. Zadanie realizowane jest w okresie od 15.12.2020 r. do 30.06.2021 r.

Rekrutacja do projektu ,,Strażnicy dostępności’

Zapraszamy do udziału w projekcie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które chcą wzmocnić swój potencjał w obszarze działań strażniczych związanych ze stosowaniem zasad dostępności.

Zmarł Tadeusz Raczek

Z głębokim żalem informujemy, że dzisiejszej nocy odszedł Tadeusz Raczek, nasz wieloletni działacz.
Urodził się 13.12.1927 roku w Dobrzechowie.
Związany był nieprzerwanie z Polskim Związkiem Głuchych od 1951 roku. W tym właśnie roku rozpoczął swoją pracę społeczną w PZG. Od 1966 roku był członkiem ZG PZG, a od 1976 członkiem Prezydium.
Za swoją pracę i oddanie otrzymał godność Prezesa Honorowego Oddziału PZG.
Zmarł przeżywszy 94 lata.

PZG wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”

Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Sześć miast otwartych na gest – kultura i zabytki dostępna dla wszystkich

W ramach projektu Cicha kultura –edukacja, nauka i rozwój zrealizowane zostały warsztaty fotograficzne, filmowe oraz kulturalno–historyczne. Uczestnicy mieli możliwość wyjazdu do jednego z 6 miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Szczecin, Gdańsk), gdzie przy pomocy urządzeń fotograficznych i filmowych powstały materiały multimedialne o najważniejszych zabytkach i kulturze danego miasta z tłumaczeniem na PJM.

Praca dla trenerów

Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych ogłasza nabór na trenerów do prowadzenia warsztatów Life Skills.