Avatar2 PJM – ankiety online

Polski Związek Głuchych współpracuje z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (dalej EMAG) przy realizacji projektu ,,Szkieletowy system automatycznego tłumacza na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej – Avatar2PJM”.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania pozwalającego na translację wypowiedzi w języku polskim na polski język migowy z wykorzystaniem wirtualnej postaci ludzkiej. Innowacyjność rozwiązania polega na uwzględnieniu emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi w wizualizacji gestów.

W ubiegłym roku prowadziliśmy również takie badanie w tym projekcie, teraz mamy kolejne nowe pytania, które dotyczą już gotowych rozwiązań.

Szukamy 500 osób do badań ankietowych online. Ankiety są tłumaczone na polski język migowy, w przypadku problemów można uzyskać wsparcie regionalnych Koordynatorów, którzy będą w Oddziałach PZG.

Następnie z osób, które wypełniły ankietę zostanie wybrana grupa osób do badań indywidualnych. Spotkania będą odbywać się online w obecności tłumacza PJM i osoby prowadzącej badanie.

Osoby, które zostaną zaproszone do indywidualnego wywiadu otrzymają bon o wartości 50 zł.

Jeśli jesteś osoba, która:

• komunikuje się PJM

• masz 18-65

• nie słyszysz od urodzenia i/lub straciłeś słuch powyżej 5 lat

Zgłoś się do badania, wysyłając email na adres: biuro@pzg.org.pl lub kontaktując się bezpośrednio z Odziałem PZG.