Aplikacja Centrum Komunikacji – bezpłatne wparcie tłumacza PJM

Aplikacja Centrum Komunikacji powstała w ramach projektu „Włączenie Wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” dzięki wsparciu środków krajowych i europejskich.

Dzięki tej aplikacji będziecie mogli korzystać z pomocy tłumacza przy załatwianiu spraw związanych z pracą, np. pójść do lekarza medycyny pracy, tłumaczyć zebranie w pracy, porozmawiać z pracodawcą.

Poniżej zamieszczamy filmy instruktażowe objaśniające w jaki sposób zainstalować aplikację na urządzeniach z systemem Windows, Android oraz IOS.

Urządzenie z systemem Windows:

Urządzenie z systemem Android:

Urządzenie z systemem IOS:

Więcej o aplikacji możecie się dowiedzieć na stronie projektu dostępnej pod linkiem: https://wlaczeniewylaczonych.pl/strona/750-centrum-komunikacji