Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych informuje, że w dniach 23-30 grudnia 2022 r. Biuro ZG PZG będzie nieczynne

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych informuje, że w dniach 23-30 grudnia 2022 r. Biuro ZG PZG będzie nieczynne.

Zapraszamy od 02 stycznia 2023 r.