Raport z realizacji grantu „Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację akademicką i sport akademicki”

W latach 2020-2023  Wydział Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wraz z Partnerami:
· Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących, · Akademickim Związkiem Sportowym, · Polskim Związkiem Głuchych, · Europejską Organizacją Sportu Głuchych, · Telewizją Glusi.TV.
realizował grant „Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację akademicką i sport akademicki”
ukierunkowany na potrzeby sportowe i edukacyjne sportowców niesłyszących.

Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem Projektu było zainteresowanie sportowców studiowaniem, uczestniczeniem w sporcie akademickim organizowanym przez AZS, tak aby sportowcy niesłyszący mogli brać udział w zawodach wspólnie ze słyszącymi studentami, a w przyszłości mogli zostać trenerami w klubach dla sportowców niesłyszących.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z projektu pn. „Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację akademicką i sport akademicki” (załącznik).

Dla osób niesłyszących przygotowaliśmy Raport w Polskim Języku Migowym: 

Dziękujemy Wszystkim, którzy pomogli w realizacji Grantu Ze sportowymi pozdrowieniami dr Adam Szulc Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

PZG-List-intencyjny-Adam-Szulc