Wybory dostępne dla wszystkich

Chcemy zachęcić Państwa do poparcia ważnej społecznie inicjatywy – do podpisania i promowania Apelu „Wybory dostępne dla wszystkich.”

6 czerwca br. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wspólnie z przedstawicielami organizacji społecznych podpisał Apel „Wybory dostępne dla wszystkich”. Jego idea narodziła się w trakcie debaty nt. dostępnych wyborów zorganizowanej przez Biuro RPO 29 marca tego roku. Wzięli w niej udział eksperci i przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami oraz ich rzecznicy działający w organizacjach pozarządowych. 

Wiemy, jak ważne są dla głuchych dostępne informacje o osobach kandydujących, o programach wyborczych. Ale większość słyszącego społeczeństwa tego nie wie. Nie wiedzą też dziennikarze i media. Mamy szanse to zmienić. Kampania wyborcza jest okazją do mówienia o potrzebach głuchych. Możemy wykorzystać ten czas do włączenia spraw głuchych do debaty publicznej.

Dlatego prosimy Państwa o podpisanie apelu na platformie Avaaz

 Link do apelu na platformie Avaaz

Im więcej podpisów zbierzemy, tym większą moc będą miały później nasze wystąpienia do instytucji, komitetów wyborczych, mediów.

Zamierzamy prowadzić kampanię informacyjną do dnia wyborów. Po wyborach przedstawimy podsumowanie akcji.

Tutaj są ważne linki: