kampania społeczna  Polskiego Związku Głuchych

24 września jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Głuchych. Według danych szacunkowych na świecie problemy ze słuchem ma 500 mln osób, z czego w Polsce jest ich ok. 900 tysięcy. Język migowy jest pierwszym,  naturalnym sposobem porozumiewania się głuchych co sprawia, że stanowią oni bardzo hermetyczną mniejszość językową.

Polski Związek Głuchych każdego roku w tym czasie organizuje kampanie społeczne i inne wydarzenia mające na celu zwracanie uwagi na problemy i kulturę głuchych. W tym roku działamy pod hasłem „Wkręć się w miganie” aby zachęcić do nauki polskiego języka migowego co będzie kolejnym krokiem do przełamania bariery komunikacyjnej pomiędzy osobami głuchymi i słyszącymi. Jest to zbieżne z tegorocznym hasłem obchodów  Międzynarodowego Tygodnia Głuchych 2017 „Pełne włączenie z językiem migowym” ogłoszonym przez Światową Federację Głuchych.

24 września dzięki wyświetlanym materiałom filmowym oraz plakatom w komunikacji miejskiej, galeriach handlowych,  supermarketach oraz na profilach społecznościowych będzie można nauczyć się wybranych znaków języka migowego, które pokazywać będzie Mister Deaf International  2017 – Mateusz Borowski – twarz naszej tegorocznej kampanii. Migać będą również znane osoby.

Zachęcamy wszystkich do udziału w naszych działaniach poprzez nagranie wybranego znaku języka migowego i umieszczenie na portalach społecznościowych dopisując: #wkrecsiewmiganie.

Można zacząć od nauki podstawowych znaków:

Dzień dobry
Do widzenia
Kocham Cię

Dlaczego warto uczyć się języka migowego? W zabawny i bardzo trafny sposób odpowiada na to pytanie filmik na koncie youtube użytkownika DeafThat pod tytułem: „Powody, dla których warto uczyć się amerykańskiego języka migowego”. Co ciekawe wymienione w filmie zalety nie odnoszą się tylko do amerykańskiego języka migowego, ale mają zastosowanie w nauce języka migowego w ogóle. Dlaczego więc warto uczyć się języka migowego? Powodów pokazanych na filmie jest wiele, my przytoczymy tylko przykładów:

  • przede wszystkim pomaga w komunikacji z osobą głuchą,
  • można porozumieć się z dzieckiem zanim zacznie mówić,
  • można komunikować się przez  szybę np. odjeżdżającego pociągu lub kawiarni,
  • ułatwia komunikację pod wodą,
  • przestrzenność języka migowego sprawia, że stajemy się bardziej otwarci  na kontakt z drugim człowiekiem, bardziej kreatywni i szukający nowych rozwiązań.

Zachęcamy do obejrzenia całego filmu na :

Czym jest język migowy?  Radosław Wójtowicz w Księdze Wiedzy w rozdziale pt.: „Języki świata” wyjaśnia:

(…) Miganie to jeden ze sposobów używania języka. Wbrew powszechnie panującej opinii, język migowy nie jest wcale zestawem gestów, które odsyłają do obiektów znajdujących się w otaczającej nas rzeczywistości. Zdecydowana większość migów nie jest w ten sposób ikoniczna, lecz jest wynikiem pewnej umowy. Migi tym różnią się od np. gestów, że używane są  świadomie, jako znaki języka służące do komunikacji. Gestykulować umie każdy, nie każdy natomiast  umie migać. Warto nadmienić, że ze względu na różnice pomiędzy systemami migów należy właściwie mówić o językach migowych niż o jednym języku migowym. Mig, który w brytyjskim języku migowym znaczy ‘tajemnica’ to ‘ojciec’ w chińskim języku migowym. (…) Języki migowe, tak jak i inne ludzkie języki, są systemami znaków. Znak to pewien symbol odsyłający nas do jakiejś sytuacji, określonego obiektu lub pojęcia. Znakami języka są na przykład wyrazy i zdania. Przykładowo wyraz kot jest znakiem, ma swoje znaczenie: mianowicie odnosi on do udomowionego zwierzęcia poruszającego się na czterech łapach, posiadającego wąsy i wydającego charakterystyczne miauczenie. Znaki języka są konwencjonalne, czyli umowne. (…) W życiu spotykamy się z różnymi innymi systemami znaków. Weźmy dla przykładu znaki drogowe: stanowią one pewien zestaw znaków służący do komunikowania różnych informacji użytkownikom dróg. Podobnie, jak w przypadku znaków języka, znaki drogowe są umowne: komendę Ustąp pierwszeństwa przejazdu wyrażamy za pomocą trójkąta równobocznego o wierzchołku skierowanym w dół, mającego żółte pole i czerwoną obwódkę. Odnosi się on do każdej sytuacji, w której na skrzyżowaniu musimy przepuścić pojazd poruszający się po drodze głównej. Nie ulega jednak wątpliwości, że języki używane przez ludzi różnią się od systemów takich jak znaki drogowe. Charakterystyczną cechą języków ludzkich jest tzw. dwuklasowość. Znaków drogowych nie można łączyć ze sobą w taki sposób, aby powstawały zupełnie nowe znaki. Inaczej jest w przypadku ludzkich języków. (…)

Źródło: pl.languagesindanger.eu/book-of-knowledge/languages-of-the-world/