Głuchy obywatel

„Głusi nie gęsi, swój język mają” – brzmi jedno z haseł kampanii zainicjowanej i przygotowanej przez Polski Związek Głuchych, mającej przypominać o braku dostępności różnych informacji w języku migowym, co powoduje wykluczenie osób głuchych. Jak informuje kampania, język polski jest dla większości głuchych polskich obywateli językiem obcym, a ich pierwszym językiem jest polski język migowy.

Druga linia kreacyjna kampanii skupia się na promowaniu zatrudniania osób głuchych hasłem „W ciszy łatwiej się skupić. Osoby niesłyszące są wydajnymi pracownikami”. Bohaterowie plakatów przedstawieni są w otwartych przestrzeniach biurowych, ale towarzyszący zgiełk zdaje się im w ogóle nie przeszkadzać.

Plakaty i spoty w środkach komunikacji miejskiej pojawiły się 29 września, w który wypadł w tym roku Międzynarodowy Dzień Głuchych (obchodzony w ostatnią niedzielę tego miesiąca). Plakaty pojawią się także w instytucjach publicznych.