“Cicha kultura” zmiana terminów

Mimo, iż nadal jest COVID-19 projekt, „Cicha kultura” w którym
uczestniczycie od września 2019 r. nadal jest realizowany.
Czekamy na Wasze propozycje dotyczące ewentualnych zmian w terminach wyjazdów.

Działania podjęte przez PZG ZG w związku z epidemią COVID-19

Odpowiedzi na pisma wystosowane przez PZG ZG w związku z walką o prawa osób głuchych w obliczu pandemii.

Telemedycyna jako narzędzie walki z koronawirusem

Telemedycyna stanowi ważne narzędzie w walce z koronawirusem – zapewnia kontakt z lekarzem bez konieczności wychodzenia z domu. Aby zachęcić pacjentów i lekarzy do wykorzystywania teleporad i ułatwić im korzystanie z telemedycyny, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przygotowała specjalne poradniki. Dostarczają one praktycznych wskazówek, jak pacjent powinien uczestniczyć w zdalnej konsultacji z lekarzem oraz jak lekarz powinien ją przeprowadzać.

List otwarty Polskiego Związku Głuchych

Z uwagi na zaistniałą sytuacją dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w Warszawie ponownie apeluje do władz rządowych o pochylenie się nad problemem dostępu do informacji wszystkich osób głuchych zamieszkujących teren naszego kraju.

Premier wprowadził stan zagrożenia epidemiologicznego

W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił zamknięcie granic Polski, międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego, ograniczenie pracy barów, pubów i galerii handlowych. Wszystko przy utrzymaniu otwartych sklepów i przepływu towarowego.

Apel do mediów

Polski Związek Głuchych zwraca uwagę na niewłaściwą praktykę telewizyjną polegającą na ignorowaniu obecności tłumacza polskiego języka migowego podczas telekonferencji lub innych wydarzeń medialnych o charakterze informacyjnym.

Petycja

Środowisko osób niesłyszących będące pełnoprawnymi obywatelami Polski, nie zgadza się na dyskryminację i pomijanie w dostępie do informacji przekazywanych za pośrednictwem środków masowego przekazu dot. … Czytaj dalej…

Interwencja PZG w sprawie braku tłumaczenia na polski język migowy

Ostatnie wystąpienia telewizyjne rządu dotyczące koronawirusa odbywały się bez obecności tłumacza polskiego języka migowego. Z tego powodu Polski Związek Głuchych interweniował i dalej interweniuje w … Czytaj dalej…