Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w związku z planowanym Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań

Praca dla trenerów

Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych ogłasza nabór na trenerów do prowadzenia warsztatów Life Skills. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Miliony złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wypracowanie i przetestowanie nowych form Wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. To główne cele rozpoczynającego się projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 26 milionów złotych.

Koronawirus – Tłumacz PJM dla całej Polski

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Fundacja Opatrzność działającą przy Polskim Związku Głuchych w Warszawie uruchomiła „Centrum komunikacji dla osób głuchych”. Zadanie realizowane jest w okresie od 15.12.2020 r. do 30.06.2021 r.

Rekrutacja do projektu ,,Strażnicy dostępności’

Zapraszamy do udziału w projekcie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które chcą wzmocnić swój potencjał w obszarze działań strażniczych związanych ze stosowaniem zasad dostępności.

Zmarł Tadeusz Raczek

Z głębokim żalem informujemy, że dzisiejszej nocy odszedł Tadeusz Raczek, nasz wieloletni działacz.
Urodził się 13.12.1927 roku w Dobrzechowie.
Związany był nieprzerwanie z Polskim Związkiem Głuchych od 1951 roku. W tym właśnie roku rozpoczął swoją pracę społeczną w PZG. Od 1966 roku był członkiem ZG PZG, a od 1976 członkiem Prezydium.
Za swoją pracę i oddanie otrzymał godność Prezesa Honorowego Oddziału PZG.
Zmarł przeżywszy 94 lata.

PZG wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”

Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Sześć miast otwartych na gest – kultura i zabytki dostępna dla wszystkich

W ramach projektu Cicha kultura –edukacja, nauka i rozwój zrealizowane zostały warsztaty fotograficzne, filmowe oraz kulturalno–historyczne. Uczestnicy mieli możliwość wyjazdu do jednego z 6 miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Szczecin, Gdańsk), gdzie przy pomocy urządzeń fotograficznych i filmowych powstały materiały multimedialne o najważniejszych zabytkach i kulturze danego miasta z tłumaczeniem na PJM.

Praca dla trenerów

Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych ogłasza nabór na trenerów do prowadzenia warsztatów Life Skills.

Nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”

Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.