Nowe formy wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty programowej Funduszu wszystkie osoby z dysfunkcją słuchu, które spełniają warunki uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”. Rada Nadzorcza Funduszu w grudniu 2018 roku wprowadziła oczekiwane przez środowisko … Czytaj dalej…

Regulamin, formularz zgłoszeniowy (pjm)

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I

Informacja o projekcie projekcie “Głucha młodzież solidarna w działaniu”

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Osoby … Czytaj dalej…

Minister Joachim Brudziński na Europejskim Dniu Numeru Alarmowego 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 11 lutego 2019 r.
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, obchodzony 11 lutego, był okazją do podsumowania funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Z operatorami numeru alarmowego spotkał się minister Joachim Brudziński.
– To kolejny krok w celu wypełnienia zobowiązania państwa wobec obywateli. Wszyscy powinni mieć takie same możliwości dostępu do instrumentów zapewniających bezpieczeństwo – powiedział minister Joachim Brudziński dziękując przedstawicielom Polskiego Związku Głuchych za współpracę w zakresie opracowywania ostatecznej wersji aplikacji dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy.

11 stycznia Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112

Dzień 11 stycznia jest Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112. W związku z tym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje uroczyste obchody na szczeblu centralnym, z udziałem kierownictwa ministerstwa. Planowane jest spotkanie … Czytaj dalej…

Międzynarodowa Konferencja Biotechnologiczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologii “Symbioza”, które odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Politechniki Warszawskiej. Czy Twoje badania koncentrują się na jednym z tematów związanych … Czytaj dalej…

Edukacja finansowa

Polski Związek Głuchych w ramach projektu ,,Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu” opracował materiał edukacyjny dotyczący podstawowych zagadnień finansowych. Znajdą Państwo również w tym materiale informacje … Czytaj dalej…

Dobre i złe praktyki

Polski Związek Głuchych w ramach projektu ,,Ochrona praw konsumentów- osób z niepełnosprawnością słuchu” stworzył filmiki o zasadach i potrzebach w zakresie obsługi osób głuchych skierowane do instytucji finansowych. Powstały dwa filmy … Czytaj dalej…

Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych

KONFERENCJA PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. OSÓB GŁUCHYCH ORAZ POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH pod  honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego Konferencja pn. „Rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób … Czytaj dalej…