ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Zaproszenie na konferencję

27 września 2022 r. godzina 10:00 – 16:00

Centrum Okopowa w Warszawie

Polski Związek Głuchych oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami zapraszają na konferencję podsumowującą projekt Strażnicy dostępności.

Tematem konferencji jest monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Celem konferencji jest zaprezentowanie efektów projektu, w ramach którego został przeprowadzony monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz propagowanie wiedzy z zakresu dostępności.

W projekcie udział wzięło 12 organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz 36 pracowników/wolontariuszy tych organizacji.

Podczas konferencji odbędą się dwa panele dyskusyjne z Ekspertami.

1)Dostępność w praktyce

Moderator: Krzysztof Kotyniewicz

Donata Kończyk, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. Dostępności, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Przemysław Herman,  z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Jacek Zadrożny,Ekspert ds. dostępności Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Katarzyna Krysik,Dyrektor Departamentu ds. Dostępności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2)Przyszłość jest dostępna. O dostępności produktów i usług na rynku komercyjnym.

Moderator: Anna Drabarz

Norbert Jeziolowicz, Związek Banków Polskich

Tadeusz Joniewicz, Sustainability & ESG Expert, Allegro

Zuzanna Raszkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Piotr Źrołka, twórca i strateg UX Kinaole Solutions, ekspert ds. dostępności

Konferencja organizowana jest stacjonarnie oraz online.

Stacjonarnie: Centrum Okopowa ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Online: platforma Zoom – link zostanie przesłany na maila podanego w zgłoszeniu

Konferencja tłumaczona będzie na Polski Język Migowy.

Prosimy o dokonanie rejestracji na konferencję do dnia 23.09.2022 r. poprzez wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

Informacja dostępna na stronie projektu www.monitoringdostepnosci.pl

Kontakt w sprawie konferencji:

agnieszka.michalczuk.kosciuk@pzg.org.pl Projekt Strażnicy dostępności realizowany jest przez Polski Związek Głuchych oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa