Rozeznanie rynku z dnia 08.09.2022

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 08.09.2022 r. na wykonanie usługi polegającej na korekcie i redakcji poradnika, który powstał w ramach projektu ,,Strażnicy dostępności”, nr projektu POWR.02.16.00-00-0112/20-00, realizowanego przez  Polski Związek Głuchych (Lider) wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami (Partner), który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wszystkie szczegóły znajdują się w dokumencie załączonym poniżej.