Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami

Od 20 lipca do 31 grudnia 2022 r. Fundacja Opatrzność realizuje zadanie o nazwie „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla głuchych uchodźców z Ukrainy”, które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach prowadzonych działań zapewniamy wszystkim głuchym, który przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku:

1. pomoc tłumacza ukraińskiego języka migowego on-line (wideoinfolinia) w dni robocze od godz. 8:00 do 20:00 a weekendy i święta od godz. 10:00 do 14:00. Jeśli chcesz skorzystać zaloguj się na Skype DeafUkriana

2.pomoc w wypełnianiu dokumentów i załatwianiu spraw urzędowych i osobistych. W tych sprawach możesz przyjść do biura Fundacji w Warszawie ul. Białostocka 4 lub skontaktować się z Lesią Lupookovą tel. 725 317 924

3.kursy nauki Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz podstaw język polskiego. Podczas zajęć oferujemy opiekę nad dziećmi.

4.poradnictwo i wsparcia psychologicznego

5.doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy

Aby skorzystać z proponowanego wsparcia, konieczne jest wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie

https://forms.gle/H8j4y7b3HNdkjc5X8