Wyniki BNS3

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych z dnia 20.07.2022 r. zostało pozytywnie rozpatrzonych 12 wniosków złożonych w terminie od 01 do 30 czerwca 2022 r. w naborze BON NA START wersja 3 . 

Poniżej przedstawiamy listę zakwalifikowanych wniosków:

 

Numer wniosku

Rodzaj podmiotu zatrudniającego osobę z niepełnosprawnością

 
 

2 (#11)

OTWARTY

 

4 ( #13)

CHRONIONY ZAZ

 

6 (#12)

OTWARTY

 

9 (#17)

OTWARTY

 

10

OTWARTY

 

11

OTWARTY

 

12

OTWARTY

 

13 (#18)

OTWARTY

 

14

OTWARTY

 

15 (#19)

OTWARTY

 

17

OTWARTY

 

18(#21)

CHRONIONY

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunami projektu:

email: pilotaz.ww@pzg.org.pl

telefon/sms: 724 565 060

https://www.facebook.com/pilotaz.ww.pzg

kontakt tłumacza PJM