Konkurs fotograficzny

Celem projektu jest propago­wanie idei równości, zgodnie z przekonaniem Fundacji Grupy PKP, że niepełnosprawność nie powinna oznaczać gorszej pozycji na rynku pracy. II Edycja Konkursu fotograficznego Fundacji Grupy PKP … Czytaj dalej…

Informacja o projekcie „Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój” w ramach Programu Edukacja Kulturalna

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w terminie od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. realizuje projekt „Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój” w ramach Programu Edukacja Kulturalna W ramach projektu Cicha … Czytaj dalej…

Konferencja podsumowująca projekt: “Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.”

Jak administracja rządowa dba o prawa osób z niepełnosprawnościami? Od września 2012 roku Polska jest stroną Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Polski rząd podjął decyzję o przeprowadzeniu autolustracji i zlecił … Czytaj dalej…

PZG-Migaj Naturalnie – kursy PJM

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż: 1. Kurs A1 w Gdańsku rusza już 1 kwietnia. Zajęcia odbywać się będą popołudniami w poniedziałki i środy. 2. Kontynuacja kursu – A2 w Warszawie rusza 2 kwietnia. … Czytaj dalej…

Nowe formy wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty programowej Funduszu wszystkie osoby z dysfunkcją słuchu, które spełniają warunki uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”. Rada Nadzorcza Funduszu w grudniu 2018 roku wprowadziła oczekiwane przez środowisko … Czytaj dalej…

Regulamin, formularz zgłoszeniowy (pjm)

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I

Informacja o projekcie projekcie “Głucha młodzież solidarna w działaniu”

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Osoby … Czytaj dalej…

Minister Joachim Brudziński na Europejskim Dniu Numeru Alarmowego 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 11 lutego 2019 r.
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, obchodzony 11 lutego, był okazją do podsumowania funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Z operatorami numeru alarmowego spotkał się minister Joachim Brudziński.
– To kolejny krok w celu wypełnienia zobowiązania państwa wobec obywateli. Wszyscy powinni mieć takie same możliwości dostępu do instrumentów zapewniających bezpieczeństwo – powiedział minister Joachim Brudziński dziękując przedstawicielom Polskiego Związku Głuchych za współpracę w zakresie opracowywania ostatecznej wersji aplikacji dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy.

11 stycznia Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112

Dzień 11 stycznia jest Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112. W związku z tym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje uroczyste obchody na szczeblu centralnym, z udziałem kierownictwa ministerstwa. Planowane jest spotkanie … Czytaj dalej…