Zapytanie ofertowe nr 03/04/2021/PZG z dnia 28.04.2021 r.

Zapraszamy do przedstawienia ofert na świadczenie usług Eksperta ds. metodyki szkolenia pn. ,,Zapewnianie równości szans i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Narodowy Spis Powszechny w PJM

Dzięki interwencji Prezesa Polskiego Związku Głuchych Krzysztofa Kotyniewicza podczas posiedzeń Komisji Sejmowej i później Komisji Senackiej w sprawie narodowego Spisu Powszechnego Główny Urząd Statystyczny podjął działania mające na celu zapewnienie dostępności Narodowego Spisu Powszechnego dla osób Głuchych.

Informacja

Informujemy, że Biuro Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych będzie nieczynne 2 kwietnia 2021 r.

Praca w PZG ZG

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny poszukuje pracownika na stanowisko:
SPECJALISTA DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w związku z planowanym Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań

Praca dla trenerów

Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych ogłasza nabór na trenerów do prowadzenia warsztatów Life Skills. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Miliony złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wypracowanie i przetestowanie nowych form Wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. To główne cele rozpoczynającego się projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 26 milionów złotych.

Koronawirus – Tłumacz PJM dla całej Polski

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Fundacja Opatrzność działającą przy Polskim Związku Głuchych w Warszawie uruchomiła „Centrum komunikacji dla osób głuchych”. Zadanie realizowane jest w okresie od 15.12.2020 r. do 30.06.2021 r.

Rekrutacja do projektu ,,Strażnicy dostępności’

Zapraszamy do udziału w projekcie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które chcą wzmocnić swój potencjał w obszarze działań strażniczych związanych ze stosowaniem zasad dostępności.

Zmarł Tadeusz Raczek

Z głębokim żalem informujemy, że dzisiejszej nocy odszedł Tadeusz Raczek, nasz wieloletni działacz.
Urodził się 13.12.1927 roku w Dobrzechowie.
Związany był nieprzerwanie z Polskim Związkiem Głuchych od 1951 roku. W tym właśnie roku rozpoczął swoją pracę społeczną w PZG. Od 1966 roku był członkiem ZG PZG, a od 1976 członkiem Prezydium.
Za swoją pracę i oddanie otrzymał godność Prezesa Honorowego Oddziału PZG.
Zmarł przeżywszy 94 lata.