Centrum Komunikacji – Ankieta

Centrum Komunikacji – wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej.

Badanie

Zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym w ramach projektu „Włączanie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” dotyczącym Centrum Komunikacji – wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej.

Cele badania

– poznanie opinii osób posługujących się polskim językiem migowym na temat dostępności komunikacyjnej w obszarze rynku pracy,

– identyfikacja trudności i problemów związanych z poszukiwaniem i utrzymaniem pracy przez osoby głuche, słabosłyszące i głuchoniewidome,

Szanowni Państwo,

Wasz głos ma ogromne znaczenie. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie anonimowej ankiety i wyrażenie swojej opinii na temat dostępności komunikacyjnej w miejscu pracy oraz wskazania swoich potrzeb w tym obszarze.  

Ankieta przeznaczona jest dla osób głuchych, słabosłyszących i głuchoniewidomych komunikujących się w polskim języku migowym pracujących bądź poszukujących pracy.

Ankieta dostępna pod linkiem: https://wlaczeniewylaczonych.pl/form/centrum-komunikacji-wsparcie-dla