Opracowanie wirtualnej postaci ludzkiej prezentującej treści administracji publicznej w Polskim Języku Migowym Avatar2PJM

Celem projektu jest opracowanie szkieletowego rozwiązania pozwalającego na translację wypowiedzi w języku polskim na język migowy z wykorzystaniem wirtualnej postaci ludzkiej. Innowacyjność rozwiązania polega na uwzględnieniu emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi w wizualizacji gestów.

Podstawą podjęcia badań jest potrzeba opracowania rozwiązania, które zwiększy aktywność oraz wpłynie na likwidację barier społecznych osób głuchych, poprzez zapewnienie im narzędzia wspomagającego komunikację w ich rodzimym języku (Polski Język Migowy, PJM).

Planowane jest uzyskanie wyników w dwóch obszarach: technologicznym i diagnozy społecznej.

W ramach celu technologicznego projekt zakłada opracowanie metody translacji języka polskiego na PJM oraz mechanizm sterowania postacią wirtualną do zastosowań aplikacyjnych.

W kontekście diagnozy społecznej przeprowadzone zostaną badania potencjału zawodowego środowiska osób głuchych oraz badania satysfakcji z kontaktu z administracją publiczną przed i po zastosowaniu systemu awatara PJM. Pozwoli to na określenie barier społeczno-ekonomicznych Głuchych w kontakcie z administracją publiczną i na rynku pracy.

Projekt finansowany w ramach konkursu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG

Nr umowy: GOSPOSTRATEG-IV/0002/2020