Szukamy 500 osób do badań ankietowych

Polski Związek Głuchych współpracuje z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (dalej EMAG) przy realizacji projektu ,,Szkieletowy system automatycznego tłumacza na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej – Avatar2PJM”.
Szukamy 500 osób do badań ankietowych z których wybrane zostaną 32 osoby do wywiadów pogłębionych.

Jeśli jesteś osoba, która:
• Komunikuje się PJM
• masz 18-65
• nie słyszysz od urodzenia i/lub straciłeś słuch powyżej 5 lat
zgłoś się do badania, wysyłając email na adres: biuro@pzg.org.pl

Będą dwa etapy badań
I etap, którego celem jest diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością słuchu. W tym etapie 500 osób wypełnia ankietę online i z tych osób wyłonionych zostanie 32 osoby, które zostaną zaproszone do indywidualnego wywiadu trwającego 30-60 min. Planowana realizacja styczeń/luty 2022
II etap, którego celem jest określenie potrzeb i oczekiwań osób głuchych względem Avatara. W tym etapie 500 osób wypełnia ankietę online i z tych osób wyłonionych zostanie 32 osoby, które zostaną zaproszone do indywidualnego wywiadu trwającego 30-60 min. Planowana realizacja czerwiec/lipiec 2022

Ankiety są tłumaczone na polski język migowy, w przypadku problemów można uzyskać wsparcie regionalnych Koordynatorów, którzy będą w oddziałach PZG. Wywiady indywidualne odbywają się online i będą tłumaczone na polski język migowy.

Osoby, które wezmą udział w dwóch etapach badań jednocześnie otrzymają bon o wartości 50 zł.
Osoby, które zostaną w każdym etapie zaproszone do indywidualnego wywiadu otrzymają bon o wartości 50 zł.