Poszukiwany Specjalista ds. obsługi testowania instrumentów

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI TESTOWANYCH INSTRUMETÓW

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar etatu: 1

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • praca merytoryczna przy testowaniu instrumentów dotyczących wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami 
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu i koordynatorem testowania
 • współpraca z pozostałymi Działami Biura Zarządu Głównego

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki niepełnosprawności i rynku pracy osób z niepełnosprawnościami;
 • doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych;
 • znajomość Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami;
 • znajomość problematyki rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, w tym Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, przede wszystkim w zakresie MS Office;
 • wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych oraz komunikacyjnych;
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań;
 • znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów finansowanych z różnych źródeł (np. EFS, PFRON itp.) oraz doświadczenie w realizacji tego typu projektów będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • przyjazne środowisko pracy i kulturę organizacyjną opartą na wartościach i standardach etycznych

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • oświadczeniekandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Aplikację prośby przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@pzg.org.pl

do dnia 28 lutego 2022r.