Polski Związek Głuchych organizuje pomoc dla Głuchych z Ukrainy

Polski Związek Głuchych organizuje pomoc dla Głuchych z Ukrainy.
Prowadzimy bazę, w której gromadzimy potrzeby od osób dotkniętych wojną oraz tych, którzy chcą na nie odpowiedzieć.
W bazie uwzględniamy potrzeby, zarówno uchodźców jak i darczyńców, w zakresie:
• noclegu
• transportu
• artykułów spożywczych
• art. higienicznych
• odzieży
• art. medycznych
• innych w zależności od potrzeb.
W kwestii noclegu darczyńców prosimy o wskazanie lokalizacji, i informacji nt. liczby osób możliwych do przyjęcia oraz czasu pobytu.
W zależności od potrzeb komunikacyjnych kontakt uchodźców i darczyńców z Polskim Związkiem Głuchych możliwy jest dzięki:
• e-mail: glusiukraina@pzg.org.pl lub deafukraine@pzg.org.pl
• Wideoinfolinia – dla uchodźców (ukraiński język migowy / polski język migowy / język polski)
Skype: DeafUkraine
Godziny:
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 20:00
Sobota – Niedziela i święta: 10:00 – 14:00.


🇺🇦
Польська асоціація глухих організовує допомогу глухим з ​​України.
Ми ведемо базу даних, де збираємо потреби людей, які постраждали від війни.
У базі даних ми враховуємо потреби як біженців, так і охочим допомогти щодо:
• проживання
• транспорт
• продукти харчування
• ст. гігієнічний
• одяг
• ст. медичний
• інші, залежно від потреб.
Щодо розміщення для охочих допомогти, просимо вказати місцезнаходження та інформацію про кількість прийнятних осіб та тривалість перебування.
Залежно від потреб у спілкуванні, контакт біженців та охочих допомогти із Польською асоціацією глухих можливий завдяки:
• електронна пошта: glusiukraina@pzg.org.pl або deafukraine@pzg.org.pl
• Телефон довіри – для біженців (українська жестова / польська жестова / польська)
Skype: DeafUkraine
Години роботи:
Понеділок – п’ятниця: 08:00 – 20:00
Субота – неділя: 10:00 – 14:00.


🇬🇧
Polish Association of the Deaf organizes aid for the Deaf from Ukraine.
We maintain a database in which we collect needs from people affected by the war and those who want to respond to them.
In the database we take into account the needs, both of refugees and donors, in terms of:

 • accommodation
 • transportation
 • foodstuffs
 • hygiene items
 • clothing
 • medical supplies
 • Others, depending on needs.
  As far as accommodation is concerned, donors are asked to indicate the location, the number of people they can receive and the length of their stay.
  Depending on communication needs, refugees and donors can contact the Polish Association of the Deaf:
 • e-mail: glusiukraina@pzg.org.pl or deafukraine@pzg.org.pl
 • Videoinfoline – for refugees (Ukrainian sign language / Polish sign language / Polish language)
  Skype: DeafUkraine
  Hours:
  Monday – Friday: 08:00 – 20:00
  Saturday – Sunday: 10:00 – 14:00.