„Nie wykluczamy, badamy w kobiecym interesie”

Polski Związek Głuchych objął patronatem 4. edycję kampanii społeczno-edukacyjnej „W kobiecym interesie”. W tym roku odbywa się ona pod hasłem „Nie wykluczamy, badamy w kobiecym interesie”
i adresowana jest do wszystkich kobiet, a szczególnie do tych z niepełnosprawnościami.

Cel kampanii „W kobiecym interesie” jest od początku niezmienny – to zachęcenie kobiet do regularnych wizyt u ginekologa i edukacja nt. sposobów pokonywania społecznych i psychologicznych barier w odbywaniu regularnych kontroli zdrowotnych. Inicjatorem i organizatorem kampanii jest Gedeon Richter Polska – lider w obszarze ochrony zdrowia kobiet.

Z badania* zrealizowanego w maju i czerwcu 2022 r. wśród kobiet z niepełnosprawnościami wynika, że 77% z nich nie chodzi regularnie do ginekologa, a 22% nie było u ginekologa nigdy w życiu.
64% przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z wizyty, a jako powód podają przede wszystkim brak dostosowania infrastruktury budynku lub wyposażenia gabinetu ginekologicznego do ich potrzeb. Jednakże jako najważniejsze aspekty wizyty u specjalisty ginekologa respondentki wskazują profesjonalne nastawienie personelu medycznego (56%), adekwatne do stopnia niepełnosprawności wyposażenie gabinetu ginekologicznego (50%) oraz empatyczny sposób komunikacji personelu (49%).

W tym roku specjalnie przystosowany mobilny gabinet ginekologiczny, by przyjąć panie z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. ruchu, wzroku czy słuchu, odwiedzi 10 miejscowości zlokalizowanych
w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W gabinecie będą przeprowadzane bezpłatne konsultacje lekarzy ginekologów oraz badanie USG ginekologiczne, cytologia wraz z testem HPV i badanie piersi.

Gabinet będzie wyposażony w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących oraz w możliwość skorzystania online z tłumacza języka migowego. Na wizytę będzie się można umówić mailowo pod adresem wki@zdrowa-ona.pl lub poprzez SMS pod numerem 604 217 257.

Mapa miejscowości i terminy badań są na stronie www.wkobiecyminteresie.pl
Strona internetowa zawiera również funkcjonalność tłumacza języka migowego.

Kampanii będą towarzyszyły także materiały edukacyjne zarówno dla pacjentek, jak i lekarzy dostępne na ww. stronie internetowej. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego dla personelu medycznego i około medycznego pt. „Pacjentka z niepełnosprawnością u ginekologa, czyli krótki poradnik >>co i jak<<”. Film przygotowany został przez Fundację Kulawa Warszawa i porusza najważniejsze aspekty związane z wizytą u lekarza osoby z niepełnosprawnościami – od recepcji po gabinet. W przystępny sposób radzi oraz pokazuje, na co zwrócić uwagę, by taką wizytę maksymalnie ułatwić oraz jak komunikować się z pacjentką z szacunkiem i uważnością.

  • Badanie ARC Rynek i Opinie zrealizowane na zlecenie Gedeon Richter Polska. Maj-czerwiec 2022, CAWI, N= 201 kobiet z niepełnosprawnościami ruchowymi, wzroku i słuchu.