Zakończenie funkcjonowania Centrum Pomocy dla Osób Niesłyszących 2023

Uwaga!

Przypominamy, iż realizacja projektu „Centrum Pomocy dla Osób Niesłyszących 2023”, finansowany ze środków PFRON, kończy się z dniem 30 czerwca 2023 r. Od 01 lipca 2023 r. nie będzie już działać wideoinfolinia.

W sprawach związanych z pracą/zatrudnieniem, można połączyć się z tłumaczem języka migowego w Centrum Komunikacji Języka Migowego (CKJM) PZG.