Wybory 2023 – Wideoinfolinia PJM

Polski Związek Głuchych wychodząc naprzeciw potrzebom osób głuchych podczas procedury głosowania w wyborach powszechnych do Sejmu i Senatu w dniu 15 października br. uruchomi w tym dniu specjalnie dedykowaną wideoinfolinię dla osób głuchych.

Dzięki której wszystkie osoby głuche będą mogły nieodpłatnie skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego na swoich urządzeniach osobistych (smartfon, tablet). Umożliwi to osobom głuchym zadawanie pytań lub uzyskanie dodatkowych informacji od członków obwodowych komisji wyborczych. Wyborca będzie miał dostęp do tłumacza PJM za pomocą dedykowanej (strony Internetowej/ aplikacji) na urządzeniu mobilnym.

Wideoinfolinia będzie działała tylko 15 października w godzinach 7.00 – 21.00.

Z tłumaczem PJM będzie można połączyć się skanując kod QR lub wchodząc na link podany na stronie www.pzg.org.pl

Kod QR i link będą udostępnione 13 października po godz.20.00.

 Aplikację oraz usługę tłumaczenia PJM zapewnia PZG i pokrywa koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem usługi PJM online.

Każdy obywatel powinien mieć pełny i równy dostęp do informacji, Komisje wyborcze powinny być dostępne dla wszystkich obywateli. W przypadku odmowy skorzystania z usługi przez członków Komisji Wyborczych prosimy o informację zwrotną na Messengera Polskiego Związku Głuchych Zarząd Główny.

Dziękuję i proszę o udostępnienie tych informacji tak aby każda osoba głucha wiedziała, ze mam możliwość połączenia z tłumaczem PJM.

Życzę Państwu dobrych wyborów.