Wideoinfolinia dla głuchych podczas wyborów parlamentarnych 15 października 2023 r.

Polski Związek Głuchych zapewnia dostępność do tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) dla osób głuchych, dzięki uruchomieniu w dniu wyborów specjalnej Wideoinfolinii.

Walczymy na każdym kroku o traktowanie osób z niepełnosprawnościami na równi z innymi. Państwo zobowiązane jest do zapewnienia dostępności, tak aby każdy obywatel mógł brać udział w życiu publicznym, bez względu na swoje ograniczenia. Niestety w dniu wyborów, które jest świętem demokracji osoby głuche są wykluczone – mówi Prezes Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz

Dla osób głuchych naturalnym językiem jest polski język migowy. Dostępność do tłumacza języka migowego dla osób głuchych ma ogromne znaczenie, gdyż daje im poczucie pewności i samodzielności w funkcjonowaniu, w tym również w podejmowaniu niezależnych decyzji.

W Polsce jest około 50 tyś osób komunikujących się polskim językiem migowym. Polski Związek Głuchych jest największą organizacją zrzeszająca osoby z niepełnosprawnością słuchu.

Apel do władz Państwowych przygotowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacje społeczne o dostępność wyborów dla wszystkich i zwracanie uwagi na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami, w tym osób głuchych, nie przyniosły oczekiwanych efektów. Zabrakło spełnienia postulatów Rzecznika Praw Obywatelskich i strony społecznej. Z tego względu Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych postanowił uruchomić specjalną Wideoinfolinię, tak aby osoby głuche mogły uczestniczyć w procesie wyborczym na równi z osobami słyszącymi.

Wyborca będzie miał dostęp do tłumacza PJM za pomocą dedykowanej (strony Internetowej/ aplikacji) na urządzeniu mobilnym.

Dostęp do tłumacza PJM online będzie bezpłatny dla osób głuchych. Specjalna Wideoinfolinia będzie działała tylko 15.10.2023 r. w godz. 7:00-21:00.

LINK >>>>> Wideoinfolinia WYBORY 2023 <<<<<LINK