Karta kredytowa

Rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Karty kredytowe, w przeciwieństwie do kart debetowych, nie są połączone z rachunkiem bieżącym, lecz z rachunkiem kredytowym. Wydawca karty przyznaje posiadaczowi kredyt, który stanowi limit środków, do wysokości których może dokonywać transakcji. Banki oferują klientom tzw. okres bez odsetkowy, który oznacza czas, w którym posiadacz katy kredytowej korzysta z nieoprocentowanego kredytu. Łączna długość okresu rozliczeniowego oraz okresu na spłatę zadłużenia bez odsetek stanowi okres bez odsetkowy, którego faktyczna długość uzależniona jest od oferty banku.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych