Usługa 3D Secure

Usługa umożliwiająca realizację płatności internetowej z wykorzystaniem karty płatniczej z zastosowaniem silnego uwierzytelniania (np. jednorazowe hasło SMS, autoryzacja mobilna, dane biometryczne).

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych