Zlecenie stałe

Dyspozycja wydana bankowi, aby periodycznie regulował określone płatności, z zachowaniem obowiązujących terminów. W praktyce najczęściej występują stałe zlecenia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, dotyczące płatności za najem lokali, radio, telewizję, ubezpieczenie, spłaty kredytów, podatki, alimenty, a także opłaty za telefon oraz światło i gaz.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych